Các sân golf ở miền trung

 • Eo Gió - Nhơn Lý - Quy Nhơn - Bình Định.
  Cách thành phố Quy Nhơn 19km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 36 lỗ
  06:00 - 13:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.450.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần1.800.000 VNĐ

  1.450.000 VNĐ

  1.800.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • đường Thanh Niên, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
  Cách thành phố Hội An 17km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  06:00 - 14:00

  Tee time

  Giá ngày thường1.750.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.200.000 VNĐ

  1.750.000 VNĐ

  2.200.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình.
  Cách thành phố Đà Nẵng 250km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  05:30 - 13:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.450.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần1.800.000 VNĐ

  1.450.000 VNĐ

  1.800.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  Cách thành phố Nha Trang 5km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  06:00 - 14:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.750.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.200.000 VNĐ

  1.750.000 VNĐ

  2.200.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 13:00

  Tee time

  Giá ngày thường2.100.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.400.000 VNĐ

  2.100.000 VNĐ

  2.400.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
  Cách Hội An 8km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 13:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.950.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.450.000 VNĐ

  1.950.000 VNĐ

  2.450.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • phường Phước Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  Cách thành phố Nha Trang 25km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.750.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.050.000 VNĐ

  1.750.000 VNĐ

  2.050.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Cam Hải Đông, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  Cách trung tâm Nha Trang 45km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 27 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.800.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.200.000 VNĐ

  1.800.000 VNĐ

  2.200.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Thành Vân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  Cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 40km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.500.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.350.000 VNĐ

  1.500.000 VNĐ

  2.350.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  Cách Hà Nội 260km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.400.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.200.000 VNĐ

  1.400.000 VNĐ

  2.200.000 VNĐ

  XEM TEE TIME