Các sân golf ở miền bắc

 • Nhà thờ công giáo Trà Cổ, Tràng Vĩ, P. Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  05:00 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.550.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần1.550.000 VNĐ

  1.550.000 VNĐ

  1.550.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  Cách Hà Nội 170km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  05:50 - 16:00

  Tee time

  Giá ngày thường1.750.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.650.000 VNĐ

  1.750.000 VNĐ

  2.650.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  Cách trung tâm Thanh Hóa 17km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  05:30 - 17:00

  Tee time

  Giá ngày thường1.580.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần1.930.000 VNĐ

  1.580.000 VNĐ

  1.930.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
  Cách trung tâm Hải Phòng khoảng 13km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 27 lỗ
  05:00 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.800.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.750.000 VNĐ

  1.800.000 VNĐ

  2.750.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Đảo Vũ Yên, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải phòng.
  Cách Hà Nội 120km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 36 lỗ
  05:30 - 17:00

  Tee time

  Giá ngày thường1.650.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần3.050.000 VNĐ

  1.650.000 VNĐ

  3.050.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang
  Cách thành phố Bắc Giang 55km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.550.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.500.000 VNĐ

  1.550.000 VNĐ

  2.500.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Thôn 4B, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
  Cách thành phố 85 km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  05:30 - 17:00

  Tee time

  Giá ngày thường1.600.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.600.000 VNĐ

  1.600.000 VNĐ

  2.600.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam
  Cách trung tâm Hà Nội 65km
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 18 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.430.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.550.000 VNĐ

  1.430.000 VNĐ

  2.550.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
  Cách Hà Nội 38km
  Người chơi: 1- 4
  Số lỗ : 54 lỗ
  05:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường1.700.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.550.000 VNĐ

  1.700.000 VNĐ

  2.550.000 VNĐ

  XEM TEE TIME
 • đảo Tuần Châu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
  Người chơi : 1 - 4
  Số lỗ : 27 lỗ
  5:30 - 17:30

  Tee time

  Giá ngày thường2.250.000 VNĐ

  Giá ngày cuối tuần2.250.000 VNĐ

  2.250.000 VNĐ

  2.250.000 VNĐ

  XEM TEE TIME